Open Close

Hållbarhet & Miljö

Vi på Gebo Snickerier jobbar hela tiden för hållbarhet och med olika miljöfrågor. Detta är väldigt viktigt för oss och vi strävar hela tiden för att bli bättre.

Produkten

Våra produkter tillverkas i naturliga material, mestadels trä. Vårt motto är Rejäla dörrar, vilket inte bara är för att klara den dagliga användningen utan också med tanke på att en Gebo dörr ska hålla länge. Skulle någon del behövas bytas ut kan vi ofta tillverka ny reservdel och därmed behöver inte hela dörren bytas ut. Detta är bra för hållbarheten, miljön och för ekonomin.

Transporter

Materialet som vi använder oss av är om möjligt från Sverige. Både om vi beställer inom eller utom Sverige så tänker vi alltid på att beställa stora partier, vilket är bra både för prisbilden och för miljön. Miljön påverkas på så sätt att bilarna som transporterar vårt material alltid är fullastade och inte flera små leveranser, vilket gör att det går mindre bränsle och färre utsläpp.

På samma sätt så har vi inga egna bilar som kör ut med våra dörrar till kunderna, utan vi skickar med t.ex. DHL som då fyller bilarna med andra varor än våra. Bra för miljön men även för kunderna som kan få leveranser hela veckan. Även emballaget består av återvinningsbara material såsom trä och papp.

Elförbrukning

Det spill som blir under tillverkningen (karmbitar, spån mm) använder vi till uppvärmning, vilket innebär att ingen elförbrukning går åt för värme utan bara för belysning och maskinerna. Detta innebär också att vi sparar miljön när vi inte behöver transportera bort spillet som blir.

Vi arbetar hela tiden med att minska elförbrukningen, t.ex. har vi bytt ut alla gamla lysrör mot ny energisnål belysning. Ett annat kommande projekt är solceller.

Hållbart

Vår maskinpark består av både gamla och nya maskiner. Vår filosofi är att behålla fungerade maskiner som fortfarande fyller sin funktion istället för att byta ut mot nytt.

Miljö

Idag målar vi allt fler dörrar på plats, så för att spara miljön så använder vi oss endast av vattenburna färger som är snälla både mot miljön och även mot vår personal.

Social hållbarhet

Vi är ett litet privatägt bolag, som prioriterar långsiktiga relationer med personal, kunder och leverantörer framför kortsiktiga resultat. Vi är stolta över vår goda sammanhållning i företaget som skapar en bra social hållbarhet.