Open Close

Användningsområde:

Tillval:

0 YD74 basutförande

0 YD74 Plus basutförande

005

013

029

064

068

069

071

073

074

081

088

091

093

094

095

100

103

105

110

115

120

121

122

123

124

125

130

131

132

133

159 Hönslucka

160 Valvat ovanljus

200

201

203

204

205

216 Svängdörr

217 Svängdörr

218 Svängdörr

219 Svängdörr

220 Svängdörr

230

231

232

233

234

235